Przejdź do treści

Jak wygląda spotkanie Biznes Toastmasters?

Toastmasters to organizacja, która pomaga ludziom doskonalić umiejętności publicznego przemawiania. Spotkanie Toastmasters składa się z dwóch części, podczas których członkowie mają okazję rozwijać swoje zdolności komunikacyjne i przywódcze.

Spotkanie otwiera Toastmaster Wieczoru przybliżając gościom jego temat. Następnie następuje prezentacja zespołu oceniającego, którego zadaniem jest ocena mówców oraz udzielenie im rzetelnej informacji zwrotnej na zakończenie spotkania.

Esencją spotkania są przemówienia przygotowane przez członków klubu. Tematyka jest zróżnicowana i zależy od preferencji danego mówcy oraz realizowanej przez niego ścieżki.

Po przerwie następuje czas na ewaluacje mówców, a także na konkurs gorących pytań, w którym jest miejsce na krótkie mowy improwizowane. Pod koniec członkowie zespołu oceniającego przedstawiają raport, ogłaszane są wyniki konkursów, a także omawiane są sprawy klubowe. Czasami na spotkaniach pojawiają się specjalni goście, a także organizowane są warsztaty.

Toastmasters to świetne miejsce, aby pracować nad swoim rozwojem osobistym i spotkać się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

to wizualizacja TMW

Jakie mamy role na spotkaniu?

Toastmaster Wieczoru

Rola Toastmastera Wieczoru polega na przygotowaniu i poprowadzeniu wieczoru zgodnie z tematem, który sam wymyśla. Jest odpowiedzialny za prowadzenie interakcji z publicznością, tworzenie agendy spotkania oraz koordynację przebiegu spotkania. Dodatkowo, Toastmaster Wieczoru potwierdza gotowość zespołu oceniającego i mówców, oraz wprowadza na scenę kolejnych uczestników spotkania.

Główny Oceniający

Do kluczowych zadań Głównego Oceniającego należy skompletowanie i przedstawienie zespołu oceniającego, który będzie odpowiedzialny za ewaluację wystąpień mówców na spotkaniu. Na koniec spotkania zdaje on raport, w którym dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, czy zespół oceniający oraz toastmaster wieczoru odpowiednio wywiązali się ze swoich ról.

Gramatyk

Gramatyk dba o poszerzenie zasobu słownictwa Toastmasterów i gości. Jego głównym zadaniem jest odnotowywanie pięknych sformułowań, neologizmów, aforyzmów oraz rzadkich i ciekawych słów. Dodatkowo, przypada mu wymyślenie ciekawego, rzadko używanego Słowa Wieczoru oraz przygotowanie drobnego upominku dla osoby, która wygra konkurs na najczęstsze użycie tego słowa. Na sam koniec gramatyk zdaje krótki raport.

Oceniający mowę ciała

Osoba oceniająca mowę ciała pełni ważną rolę w analizowaniu przekazu niewerbalnego w trakcie spotkań. Jej zadaniem jest dokładna obserwacja mówców, a następnie notowanie ich gestów, postawy ciała, mimiki oraz wykorzystania przestrzeni. Na podstawie zebranych informacji przygotowuje raport na zakończenie spotkania, w którym wskazuje mocne strony tego aspektu wystąpień oraz błędy, które mogłyby zostać poprawione w przyszłości.

Chronometrażysta

Chronometrażysta na spotkaniu Toastmasters ma bardzo ważną rolę w zapewnieniu płynnego i zgodnego z agendą przebiegu spotkania. Osoba w tej roli koordynuje czas mówców i informuje ich, ile czasu im jeszcze pozostało na swoje wystąpienie, używając do tego kolorowych kartek. Pod koniec spotkania chronometrażysta składa raport, w którym podaje, jak długo trwały poszczególne wypowiedzi, które fragmenty spotkania trwały dłużej niż powinny, oraz o ile dłużej.

Kontroler płynności mowy

Kontroler płynności mowy ma na celu pomóc mówcom uświadomić sobie czy wypowiadają się płynnie nie używając paramowy oraz w prawidłowym tempie. Kontroler odpowiada za wychwytywanie błędów takich jak jakanie się czy niepotrzebne pauzy, notowanie ich i sygnalizowanie np. za pomocą dzwonka. Na końcu spotkania przedstawia raport, w którym wskazuje obszary, które wymagają poprawy.

Mistrz Gorących Pytań

Mistrz Gorących Pytań organizuje konkurs, który polega na ćwiczeniu improwizacji, błyskotliwości i myślenia „tu i teraz”. Przed spotkaniem ustala z Toastmasterem Wieczoru temat i czas trwania konkursu oraz przygotowuje pytania konkursowe. Na spotkaniu wybiera uczestników, wyjaśnia zasady i przygotowuje nagrodę dla zwycięzcy.